HAPPY INDEX

Изчислете вашия happy index за по-малко от 3 минути.
Здравейте!

Тук можете да ИЗЧИСЛИТЕ ВАШИЯ HAPPY INDEX за по-малко от 3 минути.

Тестът е разработен от Oxford Happiness Department и на него се базират изследванията на световния Happy Index.

Ще видите 8 твърдения, свързани с щастието, отговорете спонтанно, без да мислите дълго, на всяко от тях като маркирате да или не.
Намирам повечето неща за забавни

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Удовлетворен съм от това, което съм постигнал до момента

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Винаги действам позитивно на околните

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Мисля повече за настоящето, отколкото за миналото и бъдещето

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Имам време за всички важни за мен неща

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Лесно се приспособявам към различни среди

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Здрав съм

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%

Мога да взимам категорични решения

0%
0%
0%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%Теста е завършен! Благодарим Ви за отделеното време.